Medlemskap 2022

Medlemsavgiften betalas in till bankgiro 5468-9179.

Silver*                                2 795 kronor
(Klubbmedlem 495:- ej friskvård, spelavgift 2200:- Friskvårdsgrundande)
Silver 65+*                       2 295 kronor
(fullvärdigt medlemskap med pensionärsrabatt)
Greenfee                         1 495 kronor
(klubbmedlem + 5 fria rundor)

Junior*                             1 395 kronor
(Fullvärdigt medlemskap med juniorrabatt)
Klubbmedlem              595 kronor
(medlemskap i klubben och SGF)

Alla medlemskap ska sägas upp senast 31/10 innevarande året för att utträde ska gälla för kommande år. Kursmedlemskap övergår automatiskt till silvermedlemskapet kommande år.

*= Ger tillgång till hallandsgreenfeesmarbetet

OBS! Har ni problem att betala in medlemsavgiften till vårt BG med OCR kan ni ändra till meddelande och skriva ert Golf-ID eller personnummer.

Alla medlemskap måste sägas upp senast 31/10

Om medlemskapet ej säg upp innan 31/10 kommer medlemskapet automatiskt förlängas till säsongen efter.