Kontaktuppgifter till styrelsen Ordförande     Stephan Lund           0761 85 58 59
Kassör                Per Hedlind    0 705695859
Sekreterare        Magdalena Sääf      
                             Ledamot  Christina Carlstedt    0762 66 67 63

 Suppleanter      Tommy Bundesen
                            Pär Hedlind


Mejl                    strandtorpgolf@gmail.com
För kvitton till friskvård kontakta kansliet