Kontaktuppgifter till styrelsen Ordförande       Per Ålund                   070 644 24 15
v. ordförande     Stephan Lund           0761 85 58 59
Kassör               Tommy Andersson    0737 07 59 16
Sekreterare        Magdalena Sääf      
                             Ledamot  Christina Carlstedt    0762 66 67 63

 Suppleanter      Tommy Bundesen
                            Pär Hedlind


Mejl                    strandtorpgolf@gmail.com