Banvärd

Vi söker personer som kan hjälpa oss att vara banvärdar ett par dagar/kvällar under säsong 2022

Banvärdens uppgift


- Kontrollera så att greenfee har erlagts innan spel.

-Kolla så att alla spelare har egen utrustning och inte delar bag.

-Kolla så att det är max 4 spelare per boll.

-Kontrollera så att speltempo följs och att genomsläppningar görs vid behov.

-Se till så att det är en trivsam miljö på banan.